Rafael Vallejo Pousada
Profesor Titular de Historia e Institucións Económicas
Universidade de Vigo
Rafael Vallejo

Departamento de Fundamentos da Análise Económica e
Historia e Institucións Económicas

Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais de Vigo
(Universidade de Vigo)

As Lagoas Marcosende, s/n. 3631O Vigo

Galicia. España

Tlfo: (+34) 986812428
vallejo@uvigo.es

 

 


 

   


Rafael Vallejo Pousada. Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais de Vigo
Tlfo: (+34) 986812428. Fax: (+34) 986812401. Correo: vallejo@uvigo.es